Trias Consulting, s.r.o.

Navigátor:Skip Navigation LinksHome > Produkty a služby > Elektronické šablony

Elektronické šablony

Pojem elektronické šablony jistě není třeba obšírně vysvětlovat. Řada šablon je k dispozici přímo od dodavatele softwaru, existují společnosti, které nabízejí například vzory právních smluv. Nabízet šablony tohoto typu by bylo nošením dříví do lesa.

Šablony Trias Consulting

Naše společnost nabízí tvorbu interaktivních, na míru šitých šablon, které lze navíc integrovat přímo do informačního systému zákazníka.

Co znamená interaktivní? Interaktní šablony v našem pojetí znamenají, že uživatel je při tvorbě dokumentu veden naprogramovanou logikou, která mu jednak zpřehledňuje proces naplňování obsahu dokumentu, jednak zabraňuje tvorbě logických chyb.

Jak probíhá integrace do IS zákazníka? Vzhledem k různorodosti informačních systémů je prakticky nemožné najít univerzální způsob organizace dokumentů. Naše řešení umožňuje na základě požadavků klienta zařídit, aby se například vytvořená nabídka automaticky zařadila pod příslušný projekt a v databázovém serveru společnosti se automaticky doplnily základní parametry právě vytvořené nabídky (jako například skutečná doba práce s dokumentem).

Podporovaná prostředí

Mezi vyzkoušená a ověřená prostředí patří následující produkty: Microsoft Office, Open Office a Lotus Notes. Na serverové straně se jedná o databázové prostředí Microsoft SQL Server, MS Access, PostgreSQL.

Chcete více informací? - kontaktujte nás.