Trias Consulting, s.r.o.

Navigátor:Skip Navigation LinksHome > Produkty a služby > Školení

Školení

Znalost počítačového softwaru je základním předpokladem jeho efektivního, správného a v neposlední řadě i bezpečného použití. Umění zacházet se softwarovými nástroji naprosto zásadně ovlivňuje produktivitu činnosti, kterou počítačový uživatel vykonává ve spojení s výpočetní technikou. Jistě uznáte, že je velmi podstatný rozdíl když trvá zpracování elektronického spisu v jednom případě 5 a ve druhém 45 minut. Jiným příkladem může být odeslání třeba 50 MB fotek e-mailem, které může vést ke kolapsu poštovního systému, „dovádění“ virů na pracovních stanicích aniž je to jejich uživatelům nápadné nebo nechtěné odeslání důvěrných dat mimo firmu. Všechny výše uvedené problémy lze do značné míry eliminovat systematickým školením všech pracovníků, kteří mají co dočinění s výpočetní technikou.

Školení „na míru“

Společnost Trias Consulting nabízí do jisté míry specifický přístup ke školení počítačového softwaru. Většina školení je úzce zaměřená a jejich náplní je konkrétní problematika spojená s činností v informačních systémech. Samozřejmostí je podrobné seznámení školitelů s prostředím školených i jejich systémem práce. Vznikne tak ryze zákaznické školení, které se odehrává v prostředí, na které jsou uživatelé zvyklí a jeho délka nepřesahuje jednotky hodin. Příkladem takového školení může třeba školení problematiky SPAMu, bezpečnosti chování uživatele v rámci internetu, problematiky tvorby elektronických dokumentů (PDF…), problematiky zabezpečení konkrétních IS a řada dalších. Podobně pojatá školení provádí naše společnost například pro pracovníky Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Školení a testování ECDL

Společnost Trias Consulting je akreditována k provádění testování počítačových znalostí v rámci konceptu ECDL(European Computer Driving Licence). Jedná se o objektivní a standardizovanou metodu, která slouží k ověření počítačové gramotnosti. Za pomoci praktických testů je možno určit, zda je počítačový uživatel schopen používat základní informační a komunikační technologie na úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti v rámci zmíněného konceptu. Vyčerpávající informace můžete nalézt na oficiálních stránkách konceptu ECDL

Chcete se dozvědět více? > Kontaktujte nás