Trias Consulting, s.r.o.

Navigátor:Skip Navigation LinksHome > Produkty a služby > HelpDesk

HelpDesk

Potřebujete rychle, spolehlivě a dokumentovaně vyřešit problém, který vyvstal ve vašem informačním systému? Chcete zavést opatření, která jeho opětovnému výskytu předejdou? Zajímá vás četnost, závažnost a dopad problémů, které se ve spojení s výpočetní technikou ve vaší organizaci vyskytují? Nechejte se tedy zaštítit profesionálním "HelpDeskem", službou, která váš požadavek okamžitě přijme, analyzuje a nadá si pokoj, dokud jej nevyřeší. Ba co víc, vymyslí i taková opatření, která minimalizují možnost opakovaného výskytu stejného problému. Pokud to pro daný problém má smysl, otestované a schválené řešení je včetně navržených opatření zapracováno i do znalostní báze příslušné k danému informačnímu systému. Vše výše uvedené se samozřejmě odehrává v dohodnutém časovém rozmezí.

On-Site, On-Line nebo jinak?

Z výše uvedeného popisu služby jednoznačně vyplývá, že se v žádném případě nejedná o nahodilou technickou podporu. Pracovníci, kteří službu „HelpDesku“ poskytují musí být detailně obeznámení s prostředím informačního systému. Proto je tato služba nabízena výhradně na smluvní bázi, kde smlouva je zejména jakousi definicí dané služby. Tato služba pak může být poskytována buď On-Site, tedy neustálou osobní přítomností specialistů na pracovišti klienta nebo On-line pomocí aplikace, která slouží ke vkládání požadavků na řešení, jejich evidenci i k poskytování vlastních řešení. V tomto případě většinou není řešitel osobně přítomen. Častým způsobem řešení On-Line je vzdálený zásah přímo v IS klienta. Možná je samozřejmě i kombinace obou uvedených přístupů, kdy klient požadavek vloží do aplikace a řešitel po jeho analýze problém řeší osobně přímo u klienta.

Chcete se dozvědět více? > Kontaktujte nás