Trias Consulting, s.r.o.

Navigátor:Skip Navigation LinksHome > Produkty a služby > Správa sítí

Správa počítačových sítí

Vykonávání správy počítačové sítě a dohledu nad ní je stěžejní činností společnosti Trias Consulting. Tuto činnost vám můžeme poskytnout v různých modelech spolupráce od správy jednotlivostí až po komplexní převzetí zodpovědnosti za celou síť i data s garantovanou dobou odezvy na danou kategorii incidentu. Nejčastější formou úhrady je měsíční paušální poplatek za rozsah služeb daný smlouvou. Pro základní představu vám nabízíme tři modelové situace:

Modelové cenové nabídky
Varianta Počet serverů Počet PC Cena/měsíc
LAN 1/10 1 10 7500 Kč
LAN 2/20 2 20 11800 Kč
LAN 2/40 2 40 18300 Kč

Na počítačovou síť se díváme jako na celek, který umožňuje svým uživatelům sdílet a vzájemně si poskytovat data dle různých úrovní uživatelských přístupových práv, tisknout dokumenty na různých, libovolně vzdálených tiskárnách, rychle a pohodlně přijímat i odesílat elektronickou poštu, získávat a vyhledávat informace nebo třeba realizovat obchody na Internetu, být informován o dění ve firmě i v průběhu nepřítomnosti, pracovat z domova, kdykoli mít možnost přístupu k vybraným datům a neposlední řadě také mít klidný spánek s vědomím, že data jsou správně a úplně zálohována a jsou dostupná jak nejrychleji je to možné.

Aby toto vše opravdu platilo, je třeba síti věnovat náležitou pozornost. Každá síť je složena z jistého množství připojených uživatelských stanic, serverů, tiskáren, plotterů, skenerů, notebooků, mobilních komunikačních zařízení a je možno říci, že každé toto zařízení může svou nesprávnou funkcí výkon sítě ovlivnit a snižovat tak efektivitu činnosti celé firmy. Proto se zároveň na počítačovou síť díváme také jako na soubor jednotlivých prvků, které svou funkcí zásadně ovlivňují chod celku – informačního systému firmy, úřadu či kanceláře. V dalších částech těchto stránek se můžete podrobněji seznámit se službami, které máme pro jednotlivé komponenty vaší sítě připraveny.

Chcete se dozvědět více? > Kontaktujte nás