Trias Consulting, s.r.o.

Navigátor:Skip Navigation LinksHome > Produkty a služby > Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat

Každý informační systém obsahuje řadu dat v elektronické podobě. Uživateli nejbližší jsou taková data, která sám vytváří či zpracovává, tedy textové dokumenty, tabulky, prezentace, výkresy, návrhy, schémata, obrázky, fotografie, zvukové záznamy, videosekvence… Informační systém však obsahuje spoustu dalších dat, se kterými se může jeho uživatel setkat ve zprostředkované podobě. Kupříkladu, když spustí program pro elektronickou poštu, zobrazí se v něm přijaté i odeslané e-mailové zprávy a také třeba kalendář a přehled úkolů. Tato data však již nemusejí mít jednoduchou podobu (třeba jako textový dokument) a většinou také bývají před uživatelem poměrně důmyslně ukryta. O to horší je však situace, kdy dojde k jejich poškození a kdy žádné vypálené CD s obsahem složky Dokumenty k obnově složitějších datových struktur nepomůže.

Co můžeme nabídnout?

V první řadě provedeme analýzu celého informačního systému z pohledu rozsahu, umístění, dostupnosti i významu dat, a to jak z pohledu uživatele, tak i funkčnosti celého IS. V případě potřeby navrhneme optimalizaci struktury dat (jinými slovy navrhneme postup jak ve stávajích i budoucích datech udržet pořádek). Poté navrhneme vlastní řešení zálohování, tedy potřebná zálohovací zařízení a zálohovací média a na závěr vytvoříme model zálohování, který bude respektovat zejména požadavky majitele IS na dostupnost dat v daném čase.

Chcete se dozvědět více? > Kontaktujte nás