Trias Consulting, s.r.o.

Navigátor:Skip Navigation LinksHome > O nás > Právní informace

Právní informace

Společnost Trias Consulting na tomto místě prohlašuje, že údaje přímo či nepřímo poskytnuté uživatelem tohoto Webu nebudou zneužity ani použity k jiným účelům, než které jsou explicitně uvedeny na příslušných místech.

Typ shromaždovaných dat

Při práci na stránkách tohoto Webu jsou implitně shromažďovány anonymní infomace, týkající se použitého prohlížeče, veřejné IP adresy, ze které uživatel ke stránkám přistupuje a stránky, které uživatel navštívil.

Pokud uživatel vyplní registrační formulář, kde poskytne své další údaje (například e-mailovou adresu), nebudou tyto poskytnuty třetím stranám ani použity k reklamním účelům nebo k šíření nevyžádaného obsahu.

Cookies

Web společnosti Trias Consulting používá tzv. cookies k usnadnění práce s Webem. Obsahem cookies nejsou hesla ani další, potenciálně citlivé, údaje. Cookies obsahují pouze údaje preferenčního charakteru, například nastavení prostředí Webu.

Zabezpečení systému

Trias Consulting si vyhrazuje právo na realizaci opatření, která budou směřovat proti případným pokusům o prolomení zabezpečení těchto stránek nebo pokusům o útoky typu DoS. Tato opatření mohou směřovat ke zjištění identity útočníka.